Nasze Przedszkole

Przedszkole i Żłobek Montessori powstały z marzenia o stworzeniu miejsca przyjaznego dla dzieci i rodziców. To miejsce, gdzie zgodnie z założeniami Marii Montessori, dzieci rozwijają się we własnym tempie, otoczone szacunkiem i uwagą dla swojej pracy, gdzie dzieciom wskazuje się drogę, a nie nakazuje nią podążać… W naszym przedszkolu dzieci mogą wyrażać swoje wewnętrzne potrzeby zgodnie ze znamiennym zdaniem „Pomóż mi samemu to zrobić”.

Maria Montessori odkryła, że osobowość dzieci rozwija się na drodze samodzielnego działania. Dostrzegła, iż potrzebne jest stworzenie otoczenia, które wyzwala w dzieciach aktywność, tzw. przyjazne otoczenie. Stworzyła więc pomoce dydaktyczne, dotyczące takich dziedzin jak, edukacja językowa i matematyczna, edukacja kosmiczna oraz sensoryczna, a także praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, które inspirują do samodzielnego działania. Dzięki temu każdy przedszkolak znajdzie wśród nich interesujące dla siebie zajęcie.

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.” Dr Maria Montessori.
Misją naszego przedszkola jest czynić dzieci szczęśliwymi ludźmi poprzez tworzenie przyjaznego otoczenia, w którym dziecko będzie traktowane z szacunkiem i zostanie zachęcone do tego, aby stać się odpowiedzialną, samodzielną jednostką mającą poczucie celu oraz swojej wartości.

Życzę państwu świadomego rodzicielstwa, zapraszam do Nas.

Maciej Pucek,

Właściciel