Żłobek Poznań
Przedszkole Poznań

Żłobek i Przedszkole Montessori w Poznaniu

Nabór do naszego przedszkola i żłobka trwa cały rok

Adres: ul.Czeremchowa 27; 61-474 Poznań; tel. 61 8300 240